Sunday, December 20, 2009

A special season's greeting for you all

Life goes on, friends come and go in our lives
We try to survive the challenges in our lives with or without friends
We would be lucky if we found a true friend who sticks with us no matter what


To me, you are always my very good friend even if you never want to be
To me, you are always apart of me that hard to erase and to forget
To me, you are always my strength when I'm down

And so, my dear friends, from across the ocean,
I wish Merry Christmas and Happy new Year to you all...
Maligayang bati and many great things happen in your life.
You will always be in my prayer and I hope u pray for me too as your prayer will keep me safe from harm.
Hoping your brightest wishes come true...
Hoping the new year sparkles for you.

.... in Tagalog

Ang buhay ay nagpapatuloy, mga kaibigan na dumarating at umaalis sa ating buhay
Sinisikap nating malampasan ang mga pagsubok sa ating buhay nariyan man o wala ang ating mga kaibigan
Tayo ay lubos na pinagpala kung tayo'y makakatagpo ng tunay na kaibigan na laging nariyananuman ang dala ng buhay

Para sa akin, kayo ay laging isang mabuting kaibigan kahit na hindi 'nyo ginustong maging para sa akin
Para sa akin, kayo ay laging bahagi ng sinimulan kong buhay na mahirap burahin at kalimutan
Para sa akin, kayo ang laging lakas ng aking kalooban sa tuwing ako'y walang ibang malalapitan

At dahil dito, para sa aking mga minamahal na kaibigan, na nagbuhat sa kabilang karagatan,
Inaasam - asam ko Maligayang Pasko at Bagong Taon para sa inyo...
Maligayang bati at mas marami pang magagandang bagay na mangyayari sa inyong buhay.
Kayo ay laging kasama sa aking mga panalangin at inaasam ko na ako'y isama 'nyo rin sa inyong mga panalangin
Hangad para sa inyo ang katuparan ng inyong mga pinapangarap ngayong paskoat isang nagniningning na bagong taon

Copyrighted on 20th Dec 2009. Please don't use any part of it without my permission.
Many thanks to my Tagalog teacher for helping me to translate my greeting. Maraming Salamat, po!
Posted by Picasa

No comments: